deutsch
download

“11 Nederlandse boekkunstenaars” en “in Horn”;
in beide zit een grote toevalsfactor; maar zeker ook is er persoonlijk contact en individuele voorkeur, voortkomend uit hoofden en harten van de bestuursleden van de Stichting Boek/Werk/ Onderzoek, op zoek naar een passende gelegenheid om het 10 jarig bestaan van hun Stichting te vieren.

Contact met Horn in Oostenrijk is er al jaren door deelname van de voorzitter aan de Biennale Internationaler Bibliophilie.

De Kunstverein, met name Toni Kurz, nieuwsgierig naar vrije, hedendaagse Nederlandse boekkunst, nodigde ons uit iets te laten zien in de serie van dergelijke tentoonstellingen uit meerdere landen in hun prachtige ‘Kunsthaus’.

Zulks past in de voornaamste doelstellingen van de Stichting Boek/Werk/Onderzoek:
bevorderen van fundamenteel onderzoek en toegankelijk maken van verworven kennis met betrekking tot het boek.

Voornaamste passie van de bestuursleden, is het kunstenaarsboek in al zijn vormen. Het kunstenaarsboek krijgt veel te weinig aandacht, niet alleen in Nederland maar ook elders, en het begrip roept veel vraagtekens op.

De ‘missie’ van de Stichting werd het vragen van aandacht voor de gigantische diversiteit in verschijningsvormen van het boek met een nadruk op het kunstenaarsboek.

Hoewel er onder makers uiteraard uitgesproken opvattingen leven over de grenzen, die de verschillende vormen scheiden, wil onze Stichting geen normen stellen aan devormen waaraan een kunstenaarsboek zou moeten voldoen, maar ze allemaal graag laten zien en waarderen naar hun individuele eigenheid. En dat levert inderdaad een zeer divers scala op. U zult eenvoudige druksels vinden van minimale omvang, off-set gedrukt in bepaalde oplage in een plastic hoesje verpakt, maar ook gecompliceerdere boeken, juweeltjes, waarvan er maar één gedrukt of zelfs gecalligrafeerd is.

Op zichzelf steeds zelfstandige kunstwerken. Verschil in aanduiding is hier, en nooit, een waarde-oordeel.

Elke uiting is door ons om zijn eigen bijzonderheid gekozen.

En wat is er zo speciaal aan het Néderlandse kunstenaarsboek? Is het anders dan het Oostenrijkse? Waarschijnlijk geldt voor deze kunstvorm hetzelfde als voor andere uitingsvormen. En zouden Nederlanders anders zijn dan mensen van een andere nationaliteit? We zouden het niet kunnen zeggen; uiteraard ieder volk heeft zijn tradities, die zich ongetwijfeld ook uiten in kunst en cultuur. Wat Nederlanders schijnt te typeren, zo zal onze voorzitter Joop Visser u verderop in deze catalogus nog aantonen, is hun oog voor detail, hun gepassioneerd diep in te gaan op intimiteit. Dat mogen we, verwijzend naar ‘Het Joodse Bruidje’ heel onbescheiden, benoemen als een erfenis van onze grootste schilder Rembrandt; zoals Engelsen hun ongeëvenaard acteertalent ongetwijfeld meegedefiniëerd zien door hun grootste toneelschrijver Shakespeare en Oostenrijk zijn muziektraditie onlosmakelijk verbonden weet door zijn grootste musicus Mozart.

Een klein land moet alles wat het bijzonder maakt bewaren, zo zal Nederland zijn beeldkultuur koesteren; de schilderkunst en de drukkunst, waarin het zich tot op heden met passie uit.

Van de drukkunst laten we u nog een eigenaardig staaltje zien in de vorm van de Koppermaandag-prent; een uitgebreide verhandeling daarover, eveneens van onze voorzitter, vind u ook in deze catalogus.

Naast de ‘11’ laten we u nog een keuze zien uit de verzameling drukwerk van collega’s van het kunstenaarskollektief Atelier It Plein 19 - Oosterlittens/Rotterdam, waarin ook werk van leden van de Stichting Drukwerk in de Marge.

De ‘11’ zijn daar overigens ook lid van.

De Stichting hoopt dat u net zoveel plezier beleeft aan het kijken naar deze verzameling als zij met het samenbrengen van het werk deze 11 zeer diverse Nederlandse kunstenaarsboekenmakers.

Ludi Visser, secretaris