Marlies Louwes
Groningen, 23-4-1955

‘in eigen beheer’

Groningen, 1993

Grevingaheerd 144
NL 9737 ST Groningen
0031 (0)50 5419462

in: Groningen

1992-1993 cursussen in het Grafisch Centrum Groningen
medewerker automatisering
drukker/ typograaf

collecties, o.a.:
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Museum Meermanno, Den Haag
diverse privé-collecties
presentaties o.a.:
‘Die droomwereld in te dringen!’ tentoonstelling bij 100ste geboortedag Hendrik de Vries, Grafisch Museum Groningen, 1996
1e Lustrum tentoonstelling Stichting Boek/Werk/Onderzoek, Universiteit Groningen, 1998
‘Lood en oud ijzer’ 25 jaar Stichting Drukwerk in de Marge, Museum van het Boek, Den Haag, 2000

 

 

Staring at the sun

Julian Barnes. Met een kleurenlinosnede van Marlies Louwes.
Handgezet uit Bembo op Zerkall Bütten.
Met toestemming van de auteur herdrukte pagina's uit zijn boek Staring at the Sun.
10 pagina's genaaid, los in omslag.
40 exx.
Groningen, 1997.
11,7 x 19 cm.

Tulpendruk

Beschrijvingen van tulpensoorten. Handgezet en -gedrukt in kleur uit verschillende soorten letter en
zetmateriaal.
Inspiratie werd verkregen door het boek van de Hr. Dix en bezoeken aan de Hortus Bulborum in Limmen (NH).
Oplage onbekend.
Groningen, 1994-1997.
24,2 x 63 cm.

Zonsopkomst, zonsondergang

Groningen / De rest van de wereld

Nieuwjaarsgroet voor 2003.
In 2 slagen gevouwen.
Oplage onbekend.
Groningen, 2002.
30 x 20 cm (gevouwen: 20 x 20 cm).

Dan zij het al verleden

Gedichten op het kerkhof van Noorddijk

22 grafgedichten gebonden in omslag. Handgezet uit de letter Colombia, gedrukt op een Korrex proefpers van het Grafisch Centrum Groningen.
28 pagina's in omslag genaaid.
Groningen, 1994.
15 x 23 cm.

Dat is mij martelen

Hendrik de Vries en Marlies Louwes. Niet eerder gepubliceerde coplas van H. de Vries, met drie prenten van Marlies Louwes, uitgegeven bij het project "De droomwereld in te dringen!" ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries.
Drie prenten in kleur, tekst met de hand gezet, gedrukt en in omslag genaaid.
12 pagina's. 100 + XX exx.
Groningen, 1996.
12 x 19 cm.

Den drucker tot den reyssuchtighen leser

Tekst van Jan Mommaert voor de 3e druk uit 1659 van het boek 'Den Godtvruchtighen Pelgrim, oft Jerusalemsche Reyse', geschreven door de monnik Bernardinus Surius.
1 blad in 2 slagen gevouwen, opnieuw handgezet uit Bembo ter gelegenheid van Koppermaandag 1994 in het Grafisch Centrum Groningen.
50 exx.
Groningen, 1994.
16.3 x 26.3 cm.
Bevat begeleidende brief.

Eenmaal zien w'elkander weer

Grafschriften uit Siddeburen. Handgezet uit Bodoni en gedrukt bij Grafisch Centrum Groningen.
12 pagina's genaaid in omslag.
50 exx.
Groningen, 1993.
12,5 x 20 cm.

Map met diversen:

Boekjes, losse kaarten, plano en begeleidende brieven en briefjes. Handgedrukt.
Groningen, 1995-1997.