JOOP VISSER

NANCY KNAAP

JACOB BAARS

ATELIER IT PLEIN 19 - OOSTERLITTENS/ROTTERDAM

STICHTING BOEK/WERK/ONDERZOEK - BOOK/WORK/RESEARCH TRUST - STIFTUNG BUCH/ARBEIT/FORSCHUNG

AGENDA 2000 - onward:
TENTOONSTELLINGEN & KONSERTEN
EXHIBITIONS & CONSERTS - AUSSTELLUNGEN & KONZERTE


Kunstenaars, Atelier & Stichting.
Deze zaken zijn nauw met elkaar verbonden, maar toch geheel zelfstandig. De genoemde kunstenaars hebben elk een eigen identiteit, specialisme en een zelfstandig atelier.
.
Artists, Atelier & Trust.
These matters are closely related, but nevertheless independant. Each of the artists mentioned has his own identity and specialism and works in his own studio.
.
Künstler, Atlier & Stiftung.
Diese drei an und für sich unabhängigen Bereiche sind sehr eng miteinander verbunden, dennoch selbständig.
Die drei Künstler haben ihr Spezial-
gebiet und arbeiten auf ihre eigene, individuelle Weise im eigenen Studio.

Joop Visser
studeerde van 1959 tot 1966 piano en compositie; vrije- en gebonden kunsten van 1964 tot 1970 aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, en van 1968 tot 1970 deed hij de parallel colleges aan de Academie van Bouwkunst te A'dam.
Vanaf 1970 werkt hij als vrij beeldend kunstenaar en componist (ingeschreven in het 'Register van Nederlandse Toonkunstenaars').
Bestuurslid / penningmeester van het Fries Grafisch Museum
Joop Visser
studied piano and composition (1959 - '66). From 1964 he studied fine arts; in 1970 he graduated in the department of Art Related to Architecture at the Rijks Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, 1968 -1970 he attended the parallel lectures of the Academie van Bouwkunst in Amsterdam. He is a free artist and composer since 1970 (registered in the 'Register van Nederlandse Toonkunstenaars').
Member of the board / treasurer of the
Museum for grafical arts in Friesland
Joop Visser
studierte von 1959 bis 1966 Klavier und Komposition.
In 1970 beendete er sein Kunst- und Architecturstudium (begonnen 1964) an der Rijks Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam und Academie van Bouwkunst in Amsterdam.
Seit 1970 arbeitet er als freischaffender Künstler (Mahler / Grafiker) und Komponist (registriert im 'Register van Nederlandse Toonkunstenaars').
Vorsteher / Schatzmeister von dem Museum der grafische Künste Friesland
Nancy Knaap
studeerde in 1984 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Kampen (afdeling vrij schilderen) en begon een zelfstandige vakpraktijk in Amsterdam. In 1985 verstigde zij zich in Easterlittens. Ze is gediplomeerd handboekbinder (GOC) en Boek- en Papierrestaurator (Opleiding Restauratoren, Amsterdam).
Ze werkt als vrij kunstenaar en als restaurator voor musea en privé collecties.
Nancy Knaap graduated in 1984 in the Fine Arts department at the Academie van Beeldende Kunsten in Kampen. She had her first studio in Amsterdam as a painter. Since 1985 she lives in Easterlittens where she has her private studio. She has a full degree in hand-
bookbinding (GOC) and is a degree paper- and book restauror (Opleiding Restauratoren Amsterdam). Next to being a fine artist, she works as a restauror for museums and private collectors.
1984 Beendete Nancy Knaap ihr Studium der Freien Mahlerei an der Academie van Beeldende Kunsten in Kampen. Daraufhin arbeitete sie als Malerin in Amsterdam, wo sie sich zur Hand-Buchbinderin ausbilden ließ (GOC). Seit 1985 arbeitet sie in ihrem Atelier in Easterlittens. Seit 1996 ist sie diplomiert Restauratorin (Opleiding Restauratoren Amsterdam). Neben ihrer freischaffenden Tätigkeit arbeitet sie als Restauratorin in Museen und in Staatlichen- und Privaten Sammlungen.
Jacob Baars
studeerde in 1984 af aan de Academie van Beeldende Kunsten te Kampen, afdeling vrije grafiek.
Hij heeft een eigen atelier en is als beeldend kunstenaar, schrijver en digitaal vormgever werkzaam in Rotterdam.
.
.
Jacob Baars
has his studio in Rotterdam. He graduated (1984) in the Free Grafics department at the Academie van beeldende Kunsten in Kampen.
He holds a tutorial degree. Next to being specialized in Fine Arts / Grafics, he is a writer of prose and a digital designer / webSite designer.
.
Jacob Baars
absolvierte 1984 sein Studium Freien Grafik de Academie van Beeldende Kunsten in Kampen.
Er lebt in Rotterdam wo er seinen eigenen Werkstatt hat. Er ist ein in allen grafischen Technieken versierter Künstler. Außerdem ist er schriftstellerisch tätig und arbeitet als gelernter Computer-Grafiker.

Onder de naam >Atelier It Plein 19 - Oosterlittens/Rotterdam< presenteren de drie bovengenoemde kunstenaars hun kunstenaarsboeken. Het is ook de naam die ruimte maakt voor gezamelijke projecten. Op het adres: It Plein 19, 8835 XB Easterlittens, bevinden zich de werkplaatsen van Joop Visser en Nancy Knaap; het atelier van Jacob Baars is in de Da Costastraat te Rotterdam.
De ateliers zijn zo toegerust (handgereedschappen, persen en achtergrond bibliotheek) dat alle voorkomende werkzaamheden "in huis" kunnen worden uitgevoerd.
.
The name >Atelier It Plein 19 - Oosterlittens/Rotterdam< is used to represent these three artists especially when they show their Artists' Books.
It also shelters communal projects in the field of the arts.
At the adresses: It Plein 19, 8835 XB Easterlittens (where Joop Visser and Nancy Knaap have their studio's) and Da Costastraat, Rotterdam (where Jacob Baars has his studio) the tools, presses and library are collected in such a way that the compleet production of works of art can be realized 'at the scene"; from fine arts and led typeface till computer disign.
.
Der Name >Atelier It Plein 19 - Oosterlittens/Rotterdam< dient den drei Künstler vor allem als gemeinsames Dach für ihre Handpressendrucke und Künstlerbücher. Die Adresse (in Eaterlittens) ist zugleich Wohnung und Studio von Nancy Knaap, sowie Druckerei und Workshop von Joop Visser. Jacob Baars (Studio Rotterdam) ist of 'visiting artist'. Da jeder der drei Künstler mit seinem Namen bereits Bekanntschaft genießt, dient die Adresse als Experimentierfeld und Ideenlabor für besondere Projecte.
Handwerkzeug, Druckpressen, sowie eine Fachbibliothek wurde 1993 in eine Stiftung umgewandelt.

De >Stichting Boek/Werk/Onderzoek<
heeft vijf leden (Vorzitter: Joop Visser, secretaris: Ludi Haantjes, penning- meester: André Ligthart Schenk, leden Nico Douma en Jacob Baars). Het is vooral een beheerstichting waar het het huis, de handwerktuigen, de machines, de letter en de vakbibliotheek betreft. Daarenboven stimuleert de stichting fundamenteel onderzoek in het werkveld van het boek. De benadering van te verzamelen middelen en / of gereedschappen staat in directe samenhang daarmee: de stichting verzamelt en bewaart voor direct gebruik alleen die dingen die bij de realisatie van 'unica' van nut zijn. Daardoor heeft de stichting het karakter van een levend grafisch museum of museum voor het kunstenaarsboek.
De stichting organiseert en helpt bij het organiseren van tentoonstellingen op het gebied van het internationale kunstenaarsboek.
The >Book/Work/Research Trust<has a board of 5 members (Joop Visser, André Ligthart Schenk, Ludi Haantjes, Nico Douma and Jacob Baars). It is there for safe-keeping the 'house' as such and all materials in it. The trust also stimulates fundamental research in the field of the book. 'Fundamental' is the key-word in the discussions about what is and what is not collected and kept in good working condition. Here the artists (of which there should always be one in the board) know what is usefull in a practise of making prototypes. In this the activities of the trust + atelier it plein 19 + the individual artists look much like a living museum of the grafic arts.
The library helps to find answers to questions of the public, concerning the arts, its techniques and its conservation
The trust organizes and helps organizing exhibitions of international artists books; mainly from the Joop Visser / Nancy Knaap collection.
Die >Stiftung Buch/Arbeit/Forschung<
hat 5 Gründungsmitglieder (Vorsitzender: Joop Visser, Kassierer: André Ligthart Schenk, secretar: Ludi Haantjes, somit Nico Douma und Jacob Baars).
Sie dient in erster Linie der erhalt der Druckwerkstätten (Gebäuden) mit ihren Maschinen und Einrichtungen. Der Schwerpunkt der Stiftung liegt in deren Aktivitäten: Grundlagenforschung im Arbeitsbereich 'Buch' und allem, was damit in Verbindung steht. Für die weitere technische Ausstattung der Stiftung mit Maschinen und Werkzeugen gilt die Maxime, das Experimentierfeld zu erweitern und eine Art lebendiges Museum Grafischer Künste und Techniken zu schaffen, in dem ständig experimentiert und laboriert wird. Die Stiftung organisiert Ausstellungen internationaler Künstler- Bücher, und helft dabei andere, mit Hilfe der Kollection Künstlerbücher Joop Visser / Nancy Knaap's.tenoonstellingen,
concerten, voorstellingen

2002

januari / februari / maart
Fries Grafisch Museum, Joure
10 jaar kalenderontwerpen van
Joop Visser voor
Drukkerij Douma Dokkum

mei
Horn
Biennale/
InternationalerBibliophilie
Oostenrijk

4 / 5 oktober
Leiden
Pieterskerk
'MargeMarkt'
BoekkunstBeurs
Nederland

2003

mei
Mainz
MainzerMiniPressenMesse

5 /6 oktober
Leiden
Pieterskerk
'MargeMarkt'
BoekkunstBeurs
Nederland


exhibitions,
concerts, plays

2002

January / February / March
Fries Grafisch Museum, Joure
10 years of calender designs by
Joop Visser for
Drukkerij Douma Dokkum

Mai
Horn
Biennale/
InternationalerBibliophilie
Austria

4th / 5th October
Leiden
Pieterskerk
'MargeMarkt'
BookArtFair
The Netherlands

2003

mei
Mainz
MainzerMiniPressenMesse

5th. /6th. October
Leiden
Pieterskerk
'MargeMarkt'
BookArtFair
The Netherlands


Ausstellungen,
Konzerte, Theaterstücke

2002

Januar / Februar / März
Fries Grafisch Museum, Joure
10Jahre Kalenderdesign von
Joop Visser für
Drukkerij Douma Dokkum

Mai
Horn
Biennale/
InternationalerBibliophilie
Österreich

4. / 5. Oktober
Leiden
Pieterskerk
'MargeMarkt'
BuchKunstBörse
Die Niederlände

2003

mei
Mainz
MainzerMiniPressenMesse

5. /6. Oktober
Leiden
Pieterskerk
'MargeMarkt'
BuchKunstBörse
Die Niederlände