HOME
naar de kalender van het jaar:
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ONGEWONE KALENDER:

UN CALANDRIER INACCOUTUMÉ

UNACCUSTOMED CALENDER

UNGEWÖHNLICHER KALENDER

drukkerij douma dokkum / JOOP VISSER ©

De kleine Demonologie

van de Transsylvaanse Roma;

(kalendarium met alle Christelijke-, Joodse- en Islamitischefeestdagen)

De zes bladen zijn steeds zoveel smaller dat het kalendarium ter rechterzijde altijd geheel zichtbaar is:
eerst omdat alle komende pagina's hun twee maanden laten uitsteken,
om vervolgens steeds een schaduw van
die verlopen maanden op het volgende blad terug te zien.

De muziek,
bestaat uit een aantal snel opgetekende schetsen, die verder nooit uitgewerkt zijn.
Deze vinden hun aanleiding in grote gebeurtenissen in het leven van het trekkende volk
en is zo geschrevendat de kalenderbladen die onder liggen (en dus uitsteken)
een (per volgend blad korter wordend) refrein overlaten,
totdat op het laatste blad de laatste klanken het laatste deel beëindigen.

de delen zijn:


Debla,
Devla (tut akharal) - God (roept je)
Alborea,
Cachucha,
Lad-co-kar,
Mosca.


De Demonologie

de verklaring voor de ziekten die de mens treffen:

 

"Zo is er de duivelse, afzichtelijke demon:
De Geesten Koning, die een verbintenis afdwingt met bedrog en geweld
met de Wonderlijke, mooie en jonge ANA.
Ze is Koningin van Goede Feeën: de KESHALYI.
Ze is totaal wanhopig.

De Gouden Pad kan met een brouwsel van de hersens van een Ekster
alleen de walging voor de bijslaap onderdrukken.
Zo baart ze de Vuilgrijze, Tweekoppige Vogel MELALO,
die de mensen met krankzinnigheid slaat.
Volwassen geworden dwingt hij zijn vader tot omknelling van zijn ega

en met een list en een brouwsel van Viskoppen en Ezelinnenmelk doet hij de vrouw LILYI voldragen worden in ANA.
De vrouw LILYI dringt met ingewandsaandoeningen binnen bij de Mens.

Gevoed met Vliegend Hert en Rievierkreeft bezit de Koning wederom ANA om TÇULO te verwekken; de Vette, Buikige Stekelbal,
gespecialiseerd in het Folteren van zwangere vrouwen.
Voor hem laat MELALO een harig Wormpje verwekken:
TÇARIDYI, de Brandende, die vooral kraamvrouwenkoorts veroorzaakt.
Een soep van kwijl en muizen maakt ANA ziek,
die aldus de Witte Muis SCHILALYI, De Koude, uitademt.

Knoflook met urine brengen de Koning wederom tot ANA de Wonderlijke, waarop BITOSJ De Vaster het levenslicht ziet, en met hem:
hoofdpijn, maagpijn, koliek, oorsuizingen, kiespijn en krampen.
Een Muis die van de vereenzaamde ANA een huidziekte likt, doet haar tevens LOLMISCHO, de Rode Muis baren, die de mens met ekzeem kan overdekken.
Middels een Mestkever krijgt LOLMISCHO de bloedziekte veroorzakende Vrouwelijke Demon MINCESKO.
Hun kinderen zijn Syfilis, Roodvonk, Mazelen en dergelijke ziekten.
De Wanhopige ANA wordt nog door de LOÇOLICO gedwongen koek te eten van Hellehondshaar, Slangenpoeder en Kattenhaar.
In de bijslaap met de Koning ontstaat PORESKORO,
de zichzelf bevruchtende Hermafrodiet met vier katten- en vier hondenkoppen.

Verbijsterd over al dit ellendige nakroost laat de Koning ANA vrij;
elke KESHALYI vrouw die 999 jaar wordt, moet dan echter worden uitgeleverd aan zijn LOÇOLICO."

 

ANA trekt zich terug in het DAK VAN DE WERELD,
en toont zich nog slechts in de gedaante van de
.


HOME
naar de kalender van het jaar:
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014