Jacob Baars

Jacob Baars has his home and studio in Rotterdam where he has a complete printers workshop for etching and book print / relief print. He graduated in the Graphics department at the -Academie van Beeldende Kunst in Kampen- and has a tutorial degree. He specializes in Fine Arts / Graphics, is a writer and also works in the field of digital design.

 

>Op de Nazomer<

 

 

> Poedermaar <

Poedermaar is a book made after a bicycle-trip through the Hunsrück and the Eifel-mountains in Germany. It consists of several different parts; small portions of text are supplemented by prints but also by pages from a book about bee-keeping found in a village during the trip.

 

 

 

>Mundus<

 
 

 

Mundus is a book with the text by Pliny the Elder from the first chapter of his Naturalis Historiæ,
in which he describes how the world is placed within the universe.
The prints are made in various sorts of relief print.

 

 

  >M- een scenario-<

 

M-een scenario- is a book with double page prints and texts.
The technical peculiarity of this book is that it is bound in the fore-edge of the book.

 

 

 

 

>Oude Oceaan<

This print consists of two parts: a stamped border and
a middle part, printed with wooden type-face.
The text is Lautréamonts famous hymn on the ocean.

 

 

>Karlsaue<

 

 

 

 

 

LAAN
een project

Dit handzame, in rood linnen gebonden, boekje is vrijelijk rondom het thema
This handy book deals with the Russian Revolution in a wittingly incomplete way.
'De Russische Revolutie' gecomponeerd. Dit thema sloop door mijn gedachten en de afdrukken
The theme is eleborated mainly through the decree in which was stated that the
die het naliet zijn in dit boekje samengebracht. Rode draad is het decreet waarin bepaald werd
old monuments should be destroyed and be replaced by ones that
dat de oude monumenten zouden moeten verdwijnen en vervangen worden door nieuwe.
sang praise of the new times and its new heroes.
De officiele staatsstukken maken pijnlijk duidelijk dat wat in eerste instantie
The official documents show a rapid pollution of
een ideaal vol hoop en optimisme was, binnen enkele maanden een politiek twistpunt werd,
the ideals full of hope and optimism.
beheersd door verwijten, afgunst en incompetentie.
How astonishing and mollifying this optimism is. And how marooned it was.
Hoe verbazingwekkend en vertederend is dit optimisme. En hoe stuurloos was het.
The other textfragments show that it remains to play an important role in writings on
Desondanks blijft het een rol spelen in de geschriften over de Sovjet Unie zo tonen de andere
the Soviet-Union, they all brim with unreal hope,
tekstfragmenten aan. De irreëele hoop die uit de zinnen opstijgt is kenmerkend
a quality later sublimed to an official style.
en ontwikkelt zich later als het ware tot een geheel eigen stijl.

You can visit Jacob Baars' own site at:
www.jabar.demon.nl