THE INDIVIDUAL ARTISTS

- - - -


 Joop Visser
studeerde van 1959 t/m 1966 piano en compositie, in 1970 verliet hij, na zes jaar studie, de Rijks Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, waar hij de laatste twee jaar ook de avondstudie volgde aan de Academie van Bouwkunst. Hij vestigde zich als componist en beeldendkunstenaar eerst in Aalsmeer en vanaf 1975 te Easterlittens; is meester-drukker voor de manuele druktechnieken en heeft zich ook bekwaamd in enkele computer- en internet vormgevings programma's.

Nancy Knaap
studeerde in 1984 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Kampen (afdeling vrij-schilderen) en begon een vakpraktijk in Amsterdam. In 1985 vestigde zij zich in Easterlittens. Ze is gediplomeerd handboekbinder (GOC) en boek- en papierrestaurator (Opleiding Restauratoren, Amsterdam). Ze maakt bak-marmers in diverse technieken en beheerst de techniek van het stijfsel-marmer; ontwikkelde voor haar kunstenaarsboeken grote vaardigheid in het 'inkleuren op de blokken'.

Jacob Baars
studeerde af aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Kampen, afdeling vrije grafiek. Hij werkt sinds 1985 als vrij beeldend kunstenaar, schrijver en maker van kunstenaarsboeken te Rotterdam.
Daarnaast specialiseerde zich als digitaal vormgever.
Is een vaardig handzetter en meester-drukker voor de manuele druktechnieken; hij ontwerpt en drukt sierpapier / behangpapier en maakt bak-marmers.


 KUNSTENAARS OP PAPIER


(de individuele pagina's met hun werk kunnen wel wat tijd nemen om te laden als gevolg van de plaatjes)
 
Joop Visser _ Nancy Knaap _ Jacob Baars
(these are the pages with their works; as there are more pictures, they will take more time to load)


 

Three artists specialized in works on paper.

We started out as free artists. Nancy used to do painting and collage mainly, she is also a paper and book restaurer working for museums and private collectors; Jacob is a maker of free graphics and collage/object-trouvé, and Joop does both painting and grafics, whilst also being a composer of modern music. We met as friends and then found out we had common grounds in our love for books and their making. The making of books involves about everything in the field we played in anyway, which was good for starters.

Nancy Knaap and Joop Visser are practically neighbours having their homes and studios in Easterlittens, in the north of the Netherlands; Jacob has his home and studio in Rotterdam which is some 200 kilometers to the south-west.
Both the studios are equiped with all presses and material to make prototypes and small editions.

de kniehevel verguldpers 

the guilding press with cranked lever