new harmonies by Joop Visser

April fools are remembered for their old fashioned New Year.
We would like to start with a NewYears hymn from

Een Schoon Liedekens-Boeck Antwerpen 1544

The song wishes young lovers a good new year, and warns that one should not arouse desire & not see to fulfilment; as there never is a second chance these matters leave a void. The singer hopes for the potent help of the nutmeg and clove, trees which he is expecting to find on the quest he has gone out for after his defeat.

Een Nyeu Liedeken

IN OOSTLANT WIL IC VAREN

Mijn bliven en is hier niet lanck
Met eender schoonder vrouwen
Si heeft mijn herteken bevaen

Hi nam dat maechdeken bijder hant
Al bider witter hant
Hi leydese op een eynde
daer hi een beddeken vant

Daer lagen si twee verborgen
den lieven langhen nacht
Van tsavonts totten morghen
Tot dat scheen den lichten dach

Wel op, ridder coene
Sprack si, dat meysken fijn
Keert u herwaerts omme
Mi wect een wilt vogelken

Hoe soude ic mi omkeren
Mijn hooft doet mi so wee
En waer dat niet geschiet
Ten schiede nemmermeer

Had ic nu drie wenschen
Drie wenschen also eel
So soude ic nu gaen wenschen
Drie roosen op eenen steel

Die een soude ick plucken
die ander laten staen
die derde soude ick schencken
der liefster die ic haen

Aen ghene groene heyde
Daer staen twe boomkens fijn
die een draecht noten muscaten
die ander draecht nagelkijns

Die nagelen die zijn soete
die noten die zijn ront
Wanneer so sal ic cussen
Mijn liefs rooden mont

Die ons dit liedeken sanck
So wel ghesonghen haet
dat heeft gedaen een lansknecht
God geve hem een goet jaer